Systemisch Werken – Wat is mijn Plek?

Linda Bakker van 123TC werkt met systemische werkvormen zoals familie- en organisatie-opstellingen.

We leven allemaal in menselijke systemen zoals ons gezin, ons werk, de vereniging waar we op zitten, de school en opleidingen die we volgen, onze vriendenkring, etc. De regels en ook onbewuste wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontdekte de kenmerken van elk systeem en ontwikkelde een methode om hiermee te werken en de oorzaken inzichtelijk te maken. Hij ontwikkelde het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families; familieopstellingen. Later deed hij dat ook voor organisaties; organisatieopstellingen.

Binnen systemisch werken staat het systeem centraal. Wij worden grootgebracht in systemen en krijgen daarin een plek toegewezen of nemen die in. De dynamiek maakt het mogelijk op een diep en onbewust niveau te werken en liefdevol en met respect om te gaan met alle leden in het systeem. Een verstrikking is een verwikkeling in een systeem die belemmerend werkt. Het zichtbaar maken van een verstrikking geeft de mogelijkheid hierin verandering te brengen. De plek in het systeem is essentieel. Leden van een systeem hebben een plek, deze plek is niet altijd de juiste. Het vinden en innemen van de eigen juiste plek wijzigt oude remmende patronen, maakt het mogelijk verstrikkingen op te heffen en stelt je instaat jouw plek in het leven te nemen.

Sta je voor een uitdaging waarop je graag systemisch werk wilt toepassen? Neem dan contact op met Linda.
Heb jij een uitdaging waar je geen oplossing in ziet en je wil samen systemisch kijken aan de hand van een familieopstelling, dat kan. Linda geeft maandelijks workshop-familieopstellingen, kijk hiervoor op de website van Wat is mijn Plek?

Back to Top