Oplossingsgerichte Coaching

bluehandLinda Bakker van 123TC is gespecialiseerd in Oplossingsgericht Coachen. Oplossingsgericht Coachen is een effectieve en praktische aanpak voor positieve verandering bij individuen, teams en organisaties. De krachtige resultaten verklaren de snelle groei van deze methodiek.

Deze vorm van coaching is zeer effectief voor ouders, partners, managers, hulpverleners, leerkrachten en begeleiders in alle mogelijke sectoren. Het is een zinvolle aanvulling van je persoonlijk leiderschap.

Het Oplossingsgericht Coachen is oorspronkelijk in de jaren 80 van de vorige eeuw in de VS ontwikkeld. Tegenwoordig wordt dit oplossingsgerichte denk- en communicatiemodel steeds meer gebruikt in situaties op het gebied van (samen)werken, zowel zakelijk als privé. De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen,  op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat en op de toekomst in plaats van op het verleden. Oplossingsgerichte coaching is gebaseerd op het idee dat iedereen alle mogelijkheden tot oplossingen al in zich heeft. Alleen heeft degene op het moment dat het probleem zich voordoet geen toegang tot die oplossingen. De bijdrage als begeleider zit dan ook in het gericht stellen van vragen, die de ander helpen om zelf oplossingen te formuleren. Of, anders gezegd, er achter te komen wat voor hem of haar werkt.

Hoe gaan we te werk?

We starten met een intakegesprek van ongeveer 60- 90 minuten. Hierin bepalen we samen wat precies het probleem is, de uitdaging. En hierna stellen we samen jouw doel op: wat wil je bereiken?

Na het intakegesprek ontvang je een Plan van Aanpak. Daarin staat het vervolg van de coaching beschreven: hoe we aan de slag gaan, welke methodieken we gaan inzetten, de tijdsduur en welke investering het vraagt.

Sta jij voor een lastige uitdaging en wil je samen kijken naar mogelijke oplossingen, neem dan contact op met Linda.

Back to Top